Medisinsk akupunktur/dry needling

akupunktur behandling

Varighet: 45 minutter

Medisinsk akupunktur/dry needling tilbys av:

Joakim Hedman avd. Heimdal, Svein Gunnar Lehn, avd. Midtbyen, Anne Ingeborg S.Hedman avd. Midtbyen, Joakim Hedman avd. Midtbyen, Anne Ingeborg S. Hedman avd. Lade, Joakim Hedman, avd. Lade

» Browse schedule.